Nahajate se na spletnem mestu SPC d.o.o. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. SPC d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. SPC d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, SPC d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj SPC d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato SPC d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. SPC d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

SPC d.o.o. spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. SPC d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina SPC d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last SPC d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last SPC d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja SPC d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Upravljalec podatkov

Naziv podjetja: SPC d.o.o.
PE: Peruzzijeva ulica 175, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@spc.si
Kontaktna telefonska številka: +386 1 7777 666

SPC d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Osebni podatki

Vaše osebne podatke zbiramo iz dveh razlogov: prvič, da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje ali obdelamo nakup v spletni trgovini ali prijavo na rezervacijski platformi oziroma na dogodek, drugič da vas glede na vaš interes obveščamo o prihajajočih razpisih ali naših storitvah ter produktih,  in tretjič da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo na naši spletni strani ter drugih digitalnih kanalih, ki jih uporabljamo.

Vaše osebne podatke bomo uporabiljali za potrebe izpolnitve naročila (npr. pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in izboljšanja komunikacije z vami (npr. targetirano oglaševanje in pošiljanje elektronskih sporočil).

S privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov se strinjate, da lahko pridobljene osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja in za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah podjetja SPC d.o.o., ter naših povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov. Zbrani podatki se lahko pri tem posredujejo tretjim osebam s katerimi ima SPC d.o.o. podpisano pogodbo o obdelavi podatkov.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da SPC d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z veljavnimi zakoni.

 Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

  • izvedba spletnih nakupov, 
  • izvedba spletnih rezervacij,
  • povpraševanje uporabnikov,
  • obveščanje uporabnikov.

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:

  • ime in priimek
  • elektronski naslov
  • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  • stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja SPC d.o.o. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom